Co je jemná motorika...

Co je jemná motorika...

Autoři článku: PaedDr.Irena Kurková a Mgr.Jiří Dvořák

U řady her pro nejmenší děti je často uváděn slogan: „Tato hračka slouží k rozvoji jemné motoriky dítěte.“ Všichni asi podvědomě tušíme jaký je význam slova motorika, že to je souhrn pohybových dovedností. Celá definice významu slova pak zní, že se jedná o souhrn pohybových dovedností, které umožňují samostatné přemísťování se v prostoru, zaujímání různých poloh celého těla, manipulaci s předměty, jednotlivé pohyby částí těla (paží, zápěstí, prstů ruky, nohou, chodidel atd.) Když přidáme příslovce jemná rozšíříme význam tohoto sousloví a řada rodičů nemá ani tušení o co přesně jde. Ano, je to napsáno na krabici s dětskou hračkou nebo to bylo v TV reklamě, či nám to řekl prodejce, takže to bude mít něco společného s rozvojem našeho potomka. Jenže co přesně rozvíjíme? Víme to? Pokud chceme, aby vývoj našeho dítěte, včetně motoriky, byl veden tou správnou cestou měli bychom si sousloví JEMNÁ MOTORIKA trošku více ujasnit.
U rozvoje našeho dítěte totiž vše souvisí se vším. Tušíme, že přidané slovo jemná má nějakou souvislost s nejemnějšími a nejpřesnějšími pohyby těla. To je především koordinace pohybů prstů. Cvičení jemné motoriky ruky a prstů je stejně důležité jako rozvíjení celkové motoriky. Práce s dítětem od nejútlejšího věku a rozvoj jeho jemné motoriky je přípravou našeho potomka na další krok a to je správný vývoj jeho řeči. Je dokázána těsná souvislost funkce ruky s vývojem řeči dítěte. Když vývoj motoriky prstů zaostává, opožďuje se i vývoj řeči, přesto, že i celková motorika může být normálně vyvinutá. První významově správně vyslovené slovo je pro nás rodiče stejně důležité jako první samostatný krůček ve vzpřímené poloze. Samozřejmě, že správný rozvoj jemné motoriky u dítěte má v dalším vývoji daleko větší dosah. Zanedbání tohoto rozvoje neovlivňuje pouze řeč, ale v školní budoucnosti psaní, působí na školní výkony ve výtvarné výchově, pracovním vyučování, tělesné výchově, úpravě sešitů, geometrii, řemeslné činnosti apod. Může také ovlivnit oční pohyby důležité při čtení.

Při testování bezpečných stavebic Millaminis s nejmenšími dětmi 1+ nám jedna maminka napsala do záporů: „Velkou nevýhodu stavebnic Millaminis vidím v tom, že jsou opravdu jen pro děti od jednoho až maximálně do tří let. Až bude mít naše Anička tři roky už ji nebude zajímat. “ To je od maminky spíše ekonomické myšlení a nikoliv porozumění významu českých her, hraček a stavebnic Millaminis. Jakýmkoliv cvičením jemné motoriky od nejútlejšího věku pomůžeme svému dítěti, aby mohlo prožívat ve svém vývoji a dále ve škole úspěch a v budoucnosti neinklinovalo jen k pasivním činnostem. A to souvisí i se správným výběrem her a hraček pro naše děti 1plus, byť by sloužily třeba jen jeden rok.

      

Mgr.Jiří Dvořák a PaedDr.Irena Kurková © www.millamis.com 

Back

Přidáno do košíku.